Bookmark and Share


המורה שלנו: לידיה
המוטו שלי: Salud, dinero y amor


דיבורימוס - מפגשים לתרגול פורטוגזית

דיבורימוס - מפגשים שבועיים רבי משתתפים הפתוחים לכל המעוניין לדבר פורטוגזית


דִיבּוּרִימוֹס הינם מפגשים לתרגול פורטוגזית הנלווים לקורסים. מפגשים מתקיימים באווירה מהנה ולא פורמלית, ובהם משתתפים תלמידים במטרה לתרגל פורטוגזית, ליישם פורטוגזית ובעיקר לדבר ולשמוע פורטוגזית.


המטרה

להתחיל, להמשיך, לשמר ולשפר את השפה הפורטוגזית.
 

השיטה

המשתתפים מונחים על ידי מורים מקצועיים של המכון לידידות אמריקה. לכל מפגש נקבע נושא מרכזי עליו מדברים המשתתפים, בשילוב חומר מודפס ועזרי לימוד. למשל: קניות, טיולים, הכרות, מאכלים ועוד.

לתלמידי קורסי הפורטוגזית של המכון לידידות אמריקה ניתנת כאן האפשרות לתרגל, לתרגל  ולתרגל את החומר הנלמד בקורסים, וכן לרכוש אוצר מילים רחב בפורטוגזית ולצבור ביטחון בשימוש בשפה הפורטוגזית.


מה מיו
חד בדִיבּוּרִימוֹס?

 
  • זה לא קורס זה מפגש. ניתן להגיע מתי שרוצים, גם באופן חד-פעמי.
  • זה בדיוק ברמה שלך.
  • זה נותן מה שצריך:
  • למתחילים - לראות מה זה פורטוגזית.
    ללומדים בקורסים - להתחזק, להתמקצע ולתרגל.
    למתקדמים - לתרגל ולא לשכוח.


עלות

ללומדים בקורסים - חינם.

 

כי אין שיטה אחרת - דיבורימוס - Porque no hay otra manera

רק במכון לידידות אמריקה

www.samerica.co.il – המכון לידידות אמריקה www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל