Bookmark and Share


המורה שלנו: לידיה
המוטו שלי: Salud, dinero y amor


הקורסים ושיטת הלימוד


לימודי פורטוגזיתהקורסים ושיטת הלימוד

מחלקת הפורטוגזית מציעה קורסי פורטוגזית בכל הרמות וכן קורסים אישיים.
 

שיטת הלימוד וההוראה

שיטות הלימוד להוראת השפה הפורטוגזית עברו תמורות ושינויים רבים במאה האחרונה. הגישה המסורתית (שנות ה-60 של המאה הקודמת) התבססה על שינון משעמם ומייגע של כללי הדקדוק של השפה הפורטוגזית . הגישה המודרנית (שנות ה-80 של המאה הקודמת) באה להפוך את הגישה המסורתית, ודגלה בלימוד שמקורו דיבור. לדבר ולדבר ומכאן תבוא היכולת לדבר פורטוגזית. חסרונותיה של הגישה המודרנית הורגשו מייד. הלומד הצליח לומר משפטים קבועים בלבד, אך ההתקדמות הייתה איטית מאוד ומתסכלת.

בעשור האחרון התפתחה בעולם גישה מתקדמת ויעילה יותר, המשלבת את היתרונות של הגישות הקודמות. המכון לידידות אמריקה מוביל ומפתח גישה תיאורטית זו ומיישמה בקורסי הפורטוגזית שלו.

המכון לידידות אמריקה פיתח שיטת לימוד ייחודית, המבוססת על התיאוריה העכשווית ללימודי פורטוגזית והיא אף מותאמת ללומדים הישראלים. שיטה זו מבוססת על העקרונות של לימוד ממוקד מטרה ומגוון. שיטת הלימוד הייחודית מעניקה ללומדים סביבת לימוד שלמה העוסקת בלימוד עקרונות השפה הפורטוגזית, רכישת יכולת לימוד עצמאית, רכישת אוצר מילים נרחב, רהיטות בדיבור, יכולת לקרוא ולהבין טקסטים, ובעיקר יכולת ללמוד פורטוגזית ולהצליח לדבר אותה על ידי תרגול דיבור. הרבה תרגול דיבור.

במכון לידידות אמריקה אנו שמים דגש על החשיבות שבתרגול דיבור בפורטוגזית, כלומר יישום בפועל של החומר הנלמד בקורס. אנו מאמינים כי על מנת ללמוד ולהצליח לדבר בפורטוגזית יש לתרגל. לתרגל ולתרגל. לכן, במהלך כל תקופת הקורס אנו מזמינים את הלומדים לתרגל דיבור. דיבורים. דִיבּוּרִימוֹס. מפגשים באווירה מהנה, לא פורמלית ודרום אמריקאית, במטרה לתרגל, ליישם ובעיקר לדבר את החומר הנלמד.
 

מתכונת הקורסים

קורסי המתחילים והמתקדמים, ברמות השונות, אורכים 18 מפגשים של שעתיים וחצי מלאות. סך הכל 45 שעות מלאות שהן 60 שעות לימוד אקדמאיות. ובנוסף, תרגול במסגרת דיבורימוס של 16 שעות לימוד אקדמאיות נוספות.

 

לחץ לצפייה באוצר המילים של קורס המתחילים

 

www.samerica.co.il – המכון לידידות אמריקה www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל