Bookmark and Share


המורה שלנו: לידיה
המוטו שלי: Salud, dinero y amor


לימודי פורטוגזית


מחלקת פורטוגזיתמחלקת הפורטוגזית

מחלקת הפורטוגזית של המכון לידידות אמריקה מתמחה בבניית והוראת קורסי פורטוגזית עבור לומדים ישראלים ומורכבת מצוות מדריכים איכותי ומקצועי.

מידע נוסף על מחלקת ההדרכה

 

השפה הפורטוגזית

השפה הפורטוגזית הינה השפה הרשמית בברזיל (מעל 150 מליון איש), בפורטוגל ובאיים הפורטוגליים (10 מליון איש), ובפרובינציות שהיו בשליטת פורטוגל בעבר (5 מליון איש).

השפה הפורטוגזית מקורה בפורטוגל אשר הגיעה אליה עם החיילים והכובשים של רומי העתיקה, והתיעוד הקדום ביותר של השפה הפורטוגזית הידוע לנו הוא מהמאה האחת עשרה לספירה.
 

בפורטוגל, הפורטוגזית הנפוצה שאבה את מקורותיה מהפורטוגזית המדוברת בערים ליסבון וקוימברה. אמנם אוצר המילים הפורטוגזי מקורו בשפה הלטינית, אך הוא הועשר במילים רבות שנשאבו משפות אחרות, ובעיקר מערבית, צרפתית, איטלקית ועוד שפות רבות השגורות בפי ילידי אמריקה הלטינית.
 

השפה הפורטוגזית הגיע לברזיל על ידי הכובשים הפורטוגזיים לפני יותר מחמש מאות שנה. ישנם הבדלים בהגייה, בסלנג, באוצר המילים ובדקדוק בין הפורטוגזית המדוברת פורטוגל לבין הפורטוגזית המדוברת בברזיל. אך יחד עם זאת, ניתן לומר באופן כללי כי ההבדלים אינם משמעותיים.

 

הקורסים ושיטת הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

www.samerica.co.il – המכון לידידות אמריקה www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל www.maka.co.il – עבודה בחו"ל